Your browser does not support script
TWV Presents...Pagan Basics

[Show all]


Views: 9,938,884


Year: 2005 ...

Intro: Pagans, Heathens and Recons


Year: 2000 ...

Witchcraft 101: So Ya Wanna be a Witch? (part 1)

Witch/Wiccan F.A.Q.s

Witchcraft 101: The Beginning Practice Phase (part 2)

The Wiccan Rede

Salem Witch Trials

The Law of Three

The Tools of Witchcraft

What is Magic? (Part I)

Witchcraft 101: The Rhythmic Practice Phase (part 3)

Teachers (Part 1): Teachers, GOOD & BAD

Witchcraft 101: Integrity... Making that choice! (part 4)

School Report On Witchcraft?

Other Questions about Witchcraft and Magick

The Witches Pentacle (Part II)

Teachers (Part 2): Minors and the Craft -- Guidelines For Teachers And Students

What is Magic? (Part II)

Witchcraft F.A.Q.s - Spanish Version

Teachers (Part 3): Personalities-We All Got One!

Teachers (Part 5): Getting Organized: Develop A Lesson Plan

Witchcraft F.A.Q.s - Dutch Version

Teachers (Part 4): Teachers and Magical Ethics

Witchcraft F.A.Q.s - Italian Version

Teachers: (Part 7) - Neo-Pagans and Self Actualization

Teachers (Part 6): Lecturing Do's and Don'ts

Witchcraft F.A.Q.s - Turkish Version

Witchcraft F.A.Q.s - Polish Version

Witchcraft F.A.Q.s - Finnish Version

Witchcraft F.A.Q.s - German Version

Witchcraft F.A.Q.s - Swedish Version

Teachers: (Part 8) - Neo-Pagans and Self Actualization - Part II

Witchcraft F.A.Q.s - French Version I

Witchcraft F.A.Q.s - Latvian Version

Witchcraft F.A.Q.s - Portuguese Version

Teachers - Sample Permission Slip

Witchcraft F.A.Q.s - French Version II


NOTE: For a complete list of articles related to this chapter... Visit the Main Index FOR this section.
Article Specs

Article ID: 2900

VoxAcct: 1

Section: basics

Age Group: Adult

Days Up: 7,137

Times Read: 36,593

Witchcraft F.A.Q.s - Dutch Version

Author: Wren
Posted: July 16th. 2000
Times Viewed: 36,593

Meest Gestelde Vragen Over Hekserij, Wicca en Paganisme
Je mag deze pagina overnemen (met credits) voor lokale bewustzijnscampagnes.
(Klik HIER voor een printbare versie van de WitchVox Meest Gestelde Vragen)

Meestal Bijgewerkt
- door Wren Walker
Maandag 1 maart, 1999

Wat is Hekserij? Wie zijn die Heksen eigenlijk?
Een heks is iemand, die een op de natuur gebaseerde religie aanhangt. Niet alle Heksen hebben dezelfde geloofsovertuigingen. Sommigen beoefenen de zogenaamde "oude religie", die wortelt in paganistische, voor-monothe•stische volksmanieren en -geloven en meestal de cycli van de seizoenen volgt. Deze manieren van geloven, of "tradities" van Heksen, zijn meestal gebaseerd op de bepaalde cultuur waar zij uit komen. Veel Heksen geloven in een polythe•stische godenstructuur (doorgaans gebaseerd op de plaatselijke goden en godinnen uit het gebied waar zij vandaan komen), maar sommigen beoefenen gewoon magie ("magick" genoemd door de heksen om het te onderscheiden van goochelaars "magic"). Heksen kunnen Hekserij alleen beoefenen als "solitaire" Heksen of in covens (heksenkringen). Er zijn ook familiegroepen en tradities, die stammen uit dezelfde hechte groep door verschillende generaties.

Traditionele Wicca:
Een moderne vorm van Hekserij is "Wicca". Traditionele Wicca is gebaseerd op de leer van Gerald Gardner, waarbij covens een belangrijke plaats innemen. Elke coven kan zijn afkomst (manier van onderwijzen door ingewijde Traditionele priesters en priesteressen) volgen tot Gardner zelf. There are zijtakken van Gardneriaanse Traditionele Wicca, zoals Alexandriaanse Wicca, Seax Wicca en vele andere. De traditionele Wicca wordt beschouwd als een mysterieuze religie, waarbij de leden een inwijding door de coven moeten ondergaan en waarbij een "graden systeem" bestaat. De rangen hierbinnen zijn gebaseerd op de training binnen de coven en de bereidheid van de ingewijde om de plichten en verantwoordelijkheden van de te behalen graad te accepteren. Leden van covens hebben een kern van innerlijke kennis, vaak "Boek Der Schaduwen" genoemd, die enkel bekend is aan ingewijde Heksen. De meeste Traditionele Heksen geloven in het evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke goddelijkheid. Traditionele Heksen zijn zelden solitaire Heksen, behalve de "Ouderen", dit zijn meestal voormalige priesters en priesteressen, die zich hebben teruggetrokken uit het actieve coven-lidmaatschap.

Andere Vormen van Wicca:
Er bestaat sinds de jaren '70 een modernere vorm van Wicca, die losser van structuur en beoefening is dan de Traditionele Wicca. De beoefenaars van deze vorm kunnen een mengelmoes van verschillende (non)paganistische geloofsovertuigingen volgen. Sommigen hebben hun eigen tradities en covens gevormd, zowel met als zonder "graden systeem", en hebben zelf een "Boek Der Schaduwen" geschreven, waarin zij hun eigen geloofsovertuigingen en coven-structuur beschrijven. Veel van de moderne Heksen zijn solitaire beoefenaars, die op hun eigen manier hun geloofsovertuigingen en rituelen formuleren en in de praktijk brengen.

Paganisten:
Aangezien de negatieve term "Heks" en de Wiccaanse term "Heks" vaak verwisseld worden, noemen veel Heksen zich "paganisten" of "Neo-paganisten", als ze met anderen praten, die niet bekend zijn met de complexiteit van de verschillende geloofsovertuigingen. Maar, net als de Lutheranen en Katholieken binnen de christelijke kerk verschillen, zijn ook niet alle paganisten Heksen of beoefenaars van Wicca. Neo-paganisme is een term, die het meest wordt gebruikt om mensen aan te duiden, die een op de natuur gebaseerde religie of geloofsovertuiging volgen. Dru•den en de volgelingen van de Noorse traditie van Asatru (die voorkeur geven aan de term "heiden"), worden beschouwd als paganisten, maar zij zijn noch Heksen, noch beoefenaars van Wicca. Neo-paganisme moet ook niet verward worden met de "New Age" beweging, aangezien paganisten enkel betrokken zijn bij op de natuur of de aarde gebaseerde religies, terwijl New Age voor haar spiritualiteit veel bronnen en esoterische spirituele technieken gebruikt.

V: Ben je een goede of een slechte Heks?
A: Als je iemand vraagt of hij een "goede" of een "slechte" heks is, is dat hetzelfde als vragen of iemand een "goede" of een "slechte" pastor is. Heksen houden zich aan de Rede: "An it harm none, do as ye will". Dit betekent zoveel als "Als je niemand schaadt, doe als je wilt". Heksen, dru•den en andere paganisten en religies hebben hun eigen ethische standaarden. Er zijn goede en slechte mensen in elke samenleving en in elke religie. Als iemand de wetten van de samenleving overtreedt of de geboden van zijn religie, wordt hij ter verantwoording geroepen voor zijn daden. Het beoordelen van een persoon als of "goed" of "slecht" op niets anders dan zijn religieuze voorkeur heeft ook een label. We noemen dit namelijk fanatisme.

V: Aanbidden jullie Satan?
A: Satan is een deel van het christendom en de islam. Aangezien paganisten noch christenen, noch moslims zijn, is Satan geen deel van onze godenstructuur.

Wij geloven dat ieder menselijk wezen zelf volledig verantwoordelijk is voor zijn eigen daden. Voor ons is kwaad een keuze, zij het is het een slechte, die een mens kan maken, en niet een lichamelijk wezen, dat wij de schuld van onze slechte daden kunnen geven.

Als een individu ervoor kiest om slechte daden te begaan, zal hij, volgens de meeste paganisten, daarvoor gestraft worden door de wetten van karma of door de wetten van "oorzaak en gevolg.". In andere woorden, "Wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten".

Veel heksen geloven in een vorm van re•ncarnatie, waardoor de gevolgen of karma van begane daden een persoon van het ene leven naar het andere kunnen blijven achtervolgen. Deze redenatie kan ook helpen om uit te leggen, waarom geweldige mensen soms verschrikkelijke dingen over zich heen krijgen of waarom sommige mensen geboren worden met bepaalde talenten of kennis. Het kan ook uitleggen waarom sommige mensen een "schitterend" leven lijden.

Sommige paganisten geloven in een leven na de dood, dat doorgebracht wordt in een andere bestaanswereld. In deze andere wereld, ook wel bekend als Zomerland, Avalon, Valhalla of simpelweg de "Overzijde", zullen zij dan herenigd worden met hun overleden vrienden en familie.

V: Maar waarom gebruiken jullie dan dat "satanistische" symbool?
A: Het pentagram, een vijfpuntige ster, is niet satanistisch. Pythagoras gebruikte het als een symbool van gezondheid en zijn volgelingen droegen ze om elkaar te kunnen herkennen. In de Middeleeuwen gebruikten sommige christelijke ridders het pentagram als hun symbool. Voor moderne heksen betekent het pentagram veel dingen; vier van de vijf punten corresponderen met de elementen Lucht, Aarde, Vuur en Water, terwijl de bovenste punt correspondeert met het element "Geest". Het pentagram in een cirkel kan ook een mens met uitgestrekte armen en benen voorstellen, omgeven door universele kennis of de "Godin" - de mensheid ˇˇn met haar omgeving. Veel heksen en andere paganisten dragen het pentagram helemaal niet, maar gebruiken andere symbolen met een speciale betekenis voor hun.

Satanisten draaien het symbool om, waardoor de elementen Vuur en Aarde bovenaan staan (Vuur symboliseert wilskracht en passie en Aarde symboliseert voorspoed en aardse bezittingen). Hierdoor komt het element Geest, of Spiritualiteit, onderaan te staan. Satanisten draaien ook het christelijke kruis om. Dit maakt van het christelijke kruis nog geen satanistisch symbool en dit is dus ook niet het geval met het pentagram. In sommige Wiccaanse tradities is het omgedraaide pentagram een symbool van de "tweedegraads" status - deze status heeft iemand, die verheven is van de status van "leerling". Voor leden van deze tradities is het omgedraaide pentagram zeer positief en heeft geen verbintenis met het Satanisme. Een symbool is eigenlijk gewoon een afbeelding of een merkteken. Alleen in de hoofden en religies van de dragers heeft het een speciale betekenis.

V: Worden er bij jullie bloedoffers voltrokken?
A: Alle Godinnen, natuurlijk NIET! Het doel van offeren is om iets van jezelf op te geven om iets belangrijkers te verkrijgen. Heksen geloven in de heiligheid van alle leven. De meeste paganisten geloven dat dieren deel uitmaken van dezelfde natuurlijke cyclus van het leven als mensen. Heksen staan erom bekend, dat zij vaak vergezeld worden door dieren; de "familiaren". Kijk eens op de TWV "Cats of Witchcraft" pagina. Zien deze dieren er misbruikt uit?

V: Kennen Heksen toverspreuken?
A: Ja. Sommige wel. Maar de term "toverspreuk" wordt vaak verkeerd begrepen.

Toverspreuken lijken op gebeden en worden gebruikt om noodzakelijke verandering te brengen in iemands eigen leven of het leven van een geliefde. Maar hoewel in gebeden een externe Godheid verzocht wordt om de situatie te veranderen, geloven Heksen dat ze met de toverspreuken diezelfde Godheid aanspreken, alleen zit hij/zij hier in ons. Toverspreuken zorgen ervoor, dat onze eigen goddelijke zelf, onze eigen energie'n, de verandering tot stand brengen.

Toverspreuken die worden gebruikt om de liefde te winnen van iemand of banvloeken worden beschouwd als "manipulerend". De meeste Heksen geloven, dat iets wat manipuleert, dus tegen de vrije wil van een ander ingaat, slecht is. Veel andere paganistische paden kennen vergelijkbare gedragscodes, die gebaseerd zijn op de geboden van bepaalde tradities of geloofsovertuigingen en bijna alle paganisten geloven, dat de verantwoordelijkheid voor hun daden, bij hen zelf ligt.

V: Is Wicca een sekte?
A: De definitie van een sekte is een groep mensen, die blindelings ˇˇn leider volgt. En aangezien Heksen en paganisten vrije denkers zijn, kennen wij geen persoon, die beschouwd wordt als DE leider. Daarom kun je Wicca geen sekte noemen.

V: Hebben jullie rituele orgie'n?
A: Nee. Geruchten over orgie'n komen voort uit ons gebrek aan taboes wat betreft seks. Wij kennen geen regels die homoseksualiteit, naaktheid of seks voor het huwelijk verbieden. Seks als voortbrengende kracht in de natuur wordt door de meeste paganisten als uiterst heilig gezien. Wij vinden dat de fysieke daad van liefde benaderd moet worden met respect en verantwoordelijkheid.

V: Waarom dragen alle heksen zwart?
A: Dat doen we dus niet. Veel Heksen geven juist de voorkeur aan groen en/of paars. Zwart, echter, wordt in veel culturen een symbool van de geestelijkheid. Priesters, dominees en rabbijnen geven de voorkeur aan zwart voor hun rituele kleding.

Eigenlijk is kleur energie. De kleuren die je ziet, zijn de kleuren die worden gereflecteerd en niet diegene die worden geabsorbeerd. Wit licht bestaat uit alle kleuren van het spectrum en witte kleding weerkaatst dus al het licht. Wat zwart is, absorbeert juist alle kleuren. In de zon merk je, dat witte kleding daardoor koeler is dan zwarte, aangezien wit ook de hitte terugkaatst en zwart deze absorbeert. Sommige Heksen vinden, dat zwarte kleding meer natuurlijke energie aantrekt en vasthoudt. Daarom dragen zij zwart.

V: Zijn alle heksen niet vrouwen?
A: Nee. Noch is dit het geval met andere paganisten. Zowel mannen als vrouwen kunnen heks zijn. De term "Tovenaar" wordt nooit voor een mannelijke heks gebruikt vanwege de negatieve bijklank. "Warlock", de Engelse naam voor Tovenaar, is een oud Schots woord, wat "verrader" of "eed-breker" betekent. Zowel mannen als vrouwen kunnen dus Heksen of paganisten zijn.

V: Waarom zou iemand een Heks of paganist willen zijn?
A: Vaak voelen mensen zich om meerdere redenen aangetrokken tot paganisme of Wicca. Veel vrouwen voelen zich bijvoorbeeld buitengesloten door vele algemen religies door het gebrek aan vrouwelijke godheden. Voor hen vult het concept van Wicca van de Godin als Moeder van al het Leven een lege plek in hun spirituele zoektocht. En aangezien Wicca een op de natuur gebaseerde religie is, trekt het sterk mensen aan die willen "terugkeren naar de Aarde". Ook legt het de nadruk op het beschermen van het milieu, waar we deel van uit maken. Mensen, die aangetrokken worden tot het mystieke, vinden de paganistische geloofsovertuiging prettiger, aangezien wij paranormale krachten og magie niet als rare dingen beschouwen. Het geeft ons de vrijheid om onze eigen beslissingen te nemen over wat het beste voor ons is.

V: Hoe bekeren jullie mensen tot Wicca of paganisme?
A: Niet. Wij vinden, dat bekering van anderen een vorm van religieus fanatisme is. Dat wil zeggen dat, als iemand iemand anders probeert te bekeren,deze persoon veronderstelt dat andermans religieuze overtuigingen niet zo geldig zijn als de zijne. Wij vinden dat alle paden even geldig zijn, zolang ze niet de persoonlijke rechten of vrije wil van een ander aantasten. Volgens onze idee'n mag ieder individu zijn eigen pad kiezen. Wij proberen niet anderen te dwingen tot onze denkwijze, wij proberen enkel anderen over onze religie te leren, zodat zij ons beter begrijpen. Maar we proberen wel mensen, die zelf ge•nteresseerd zijn in paganisme, een beetje op weg te helpen.

V: Maar wat DOEN Heksen en paganisten eigenlijk?
A: Eigenlijk wat iedereen doet. Wij lijden allerlei levens. Wij hebben gezinnen, gaan naar het werk, barbecuen en we gaan uit met vrienden. Wij beoefenen onze religies, vieren onze feestdagen met festivals blijven ons verleden verkennen en bestuderen, terwijl we onze toekomst in kaart brengen.

Veel covens en groepen komen eens in de maand samen onder de maan. Paganisten houden ceremonies of "cirkels" in de open lucht, aangezien wij voelen, dat samenzijn met de natuur ons dichter tot de godheid, die het schept, brengt.

Sommige paganistische geloofswijzen kunnen vreemd overkomen op hen, die er nu pas van horen. Maar paganisten waten meestal veel over andere religies. Zij tonen grote interesse in de andere geloofssystemen en moedigen vaak hun kinderen aan om erover te leren. Paganisten geloven in vrije wil an vrije keuze en dat een keuze met kennis altijd beter is dan blinde gehoorzaamheid. Wij zijn niet "tegen" andere religies. Wij hebben simpelweg gekozen om deze weg te volgen en we verwachten van anderen repsect voor onze keuze, zoals wij dat hebben voor de hunne.

Alles wat we vragen, is dat we onze religie kunne beoefenen zonder belemmering door vooroordelen van anderen, zoals het in de grondwet van vele landen staat. De vrijheid om te geloven -of niet geloven- zoals jij dat verkiest -of het nu christelijk, islamitisch, hindoestaans, boedhistisch of paganistisch is, is de vrijheid om je eigen geest en hart te volgen. Deze kostbare vrijheid moet verdedigd, beschermd en gekoesterd worden door iedereen, of deze zal niet langer voor wie dan ook bestaan.

Deze Meest Gestelde Vragen van Hekserij werden overgenomen
uit de originele versie(1996), samengesteld door...

Paula Murphy, Ainsley Friedberg
J.Kyle Sweeney & Lisa Tonner

Surf naar het...
Connecticut Wiccan and Pagan Network
Web site - 203-838-3392 TODAY!ABOUT...

Wren


Location: Tampa, Florida
Other Articles: Wren has posted 319 additional articles- View them?

Other Listings: To view ALL of my listings: Click HERE
Email Wren... (No, I have NOT opted to receive Pagan Invites! Please do NOT send me anonymous invites to groups, sales and events.)

To send a private message to Wren ...Pagan Essays
1996-2020

Pagan Web
8,000 Links

Pagan Groups
Local Covens etc.

Pagan/Witch
80,000 Profiles


Home - TWV Logos - Email US - Privacy
News and Information

Chapters: Pagan/Heathen Basics - Pagan BOOKS - Traditions, Paths & Religions - Popular Pagan Holidays - TV & Movies - Cats of the Craft - Festival Reviews - Festival Tips - White Pages (Resources) - Issues/Concerns - West Memphis 3 - Witch Hunts - Pagan Protection Tips - Healing Planet Earth

Your Voices: Adult Essays - Young Pagan Essays - Pagan Perspectives (On Hold) - WitchWars: Fire in the Craft - Gay Pagan - Pagan Parenting - Military - Pagan Passages

Pagan Music: Pagan Musicians - Bardic Circle at WitchVox - Free Music from TWV

Vox Central: About TWV - Wren: Words, Wrants and Wramblings - Guest Rants - Past Surveys - A Quest for Unity

Weekly Updates: Click HERE for an index of our weekly updates for the past 6 years

W.O.T.W. - World-Wide Networking

Your Town: A Link to YOUR Area Page (The largest listing of Witches, Pagans, Heathens and Wiccans on the Planet)

VoxLinks: The Pagan Web: 8,000 Listings

Your Witchvox Account: Log in Now - Create New Account - Request New Password - Log in Problems

Personal Listings: Pagan Clergy in Your Town - Adult Pagans - Young Pagans - Military Pagans

Events: Circles, Gatherings, Workshops & Festivals

Covens/Groups/Orgs: Local Groups Main Page

Other LOCAL Resources: Local Shops - Regional Sites - Local Notices - Global/National Notices - Local Skills & Services - Local Egroups - Political Freedom Fighters

Pagan Shopping: Online Shops Index - Original Crafters Sites - Auction Sites - Pagan Wholesalers - Pagan Local ShopsWeb Site Content (including: text - graphics - html - look & feel)
Copyright 1997-2020 The Witches' Voice Inc. All rights reserved
Note: Authors & Artists retain the copyright for their work(s) on this website.
Unauthorized reproduction without prior permission is a violation of copyright laws.

Witches, Pagans
of The World
Search Articles
1996-2020


 Current Topic
 Editorial Guide


NOTE: The essay on this page contains the writings and opinions of the listed author(s) and is not necessarily shared or endorsed by the Witches' Voice inc.

The Witches' Voice does not verify or attest to the historical accuracy contained in the content of this essay.

All WitchVox essays contain a valid email address, feel free to send your comments, thoughts or concerns directly to the listed author(s).