Your browser does not support script
TWV Presents...Pagan Basics

[Show all]


Views: 9,936,533


Year: 2005 ...

Intro: Pagans, Heathens and Recons


Year: 2000 ...

Witchcraft 101: So Ya Wanna be a Witch? (part 1)

Witch/Wiccan F.A.Q.s

Witchcraft 101: The Beginning Practice Phase (part 2)

The Wiccan Rede

Salem Witch Trials

The Law of Three

The Tools of Witchcraft

What is Magic? (Part I)

Witchcraft 101: The Rhythmic Practice Phase (part 3)

Teachers (Part 1): Teachers, GOOD & BAD

Witchcraft 101: Integrity... Making that choice! (part 4)

School Report On Witchcraft?

Other Questions about Witchcraft and Magick

The Witches Pentacle (Part II)

Teachers (Part 2): Minors and the Craft -- Guidelines For Teachers And Students

What is Magic? (Part II)

Witchcraft F.A.Q.s - Spanish Version

Teachers (Part 3): Personalities-We All Got One!

Teachers (Part 5): Getting Organized: Develop A Lesson Plan

Witchcraft F.A.Q.s - Dutch Version

Teachers (Part 4): Teachers and Magical Ethics

Witchcraft F.A.Q.s - Italian Version

Teachers: (Part 7) - Neo-Pagans and Self Actualization

Teachers (Part 6): Lecturing Do's and Don'ts

Witchcraft F.A.Q.s - Turkish Version

Witchcraft F.A.Q.s - Polish Version

Witchcraft F.A.Q.s - Finnish Version

Witchcraft F.A.Q.s - German Version

Witchcraft F.A.Q.s - Swedish Version

Teachers: (Part 8) - Neo-Pagans and Self Actualization - Part II

Witchcraft F.A.Q.s - French Version I

Witchcraft F.A.Q.s - Latvian Version

Witchcraft F.A.Q.s - Portuguese Version

Teachers - Sample Permission Slip

Witchcraft F.A.Q.s - French Version II


NOTE: For a complete list of articles related to this chapter... Visit the Main Index FOR this section.
Article Specs

Article ID: 2903

VoxAcct: 1

Section: basics

Age Group: Adult

Days Up: 7,127

Times Read: 23,654

Witchcraft F.A.Q.s - Swedish Version

Author: Wren
Posted: July 16th. 2000
Times Viewed: 23,654

Vanligt förekommande fr'gor rörande H"xeri, Wicca och Hedendom
Anv"nd g"rna den h"r sidan (med referenser) till era lokala utbildnings-kampanjer.
(Klicka HÄR för en utskrivbar version av WitchVox FAQ's)

V"sentligt uppdaterad
- av Wren Walker
M'ndagen den 1 Mars 1999
- Översatt av Simon St'hl

Vad "r h"xeri? Vad "r h"xor egentligen?
En utövare av en naturbaserad religion eller trosystem. Alla h"xor följer inte samma trosystem. Vissa utövar n'got som kallas för "den gamla religionen", som har sina rötter i hednisk för-monoteistisk folktro och religion, och följer vanligtvist 'rstidernas cykel. Dessa trosystem eller "traditioner" av h"xor "r ofta baserade p' de kulturer som de kommer fr'n. M'nga h"xor tror p' en polyteistisk gudomsstruktur (vanligtvist baserad p' de lokala gudarna och gudinnorna fr'n ursprungskulturerna), men vissa utövar helt enkelt bara magi (brukar stavas 'magick' p' engelska, för att skilja den fr'n scenmagi). H"xor kan praktisera ensamma som 'solit"ra' eller i ett coven. Det finns ocks' familje-grupper eller traditioner som har utövat sin tro i samma grupp i flera generationer.

Traditionell Wicca:
En modern form av h"xeri kallas 'Wicca'. Traditionell Wicca "r baserad p' Gerald Gardners l"ror, coven-baserad, och varje coven kan sp'ras tillbaka till Gardner sj"lv (genom att l"rorna har blivit vidarebefodrade av initierade traditionella pr"ster och pr"stinnor). Det finns utbrytningar ur Gardneriansk traditionell Wicca, s'som Alexandriansk Wicca, Seax Wicca, och m'nga andra. Traditionell Wicca "r en mysteriereligion, kr"ver initiering i ett coven och har ett "grad-system", eller olika niv'er, baserat p' tr"ning och om initianden "r redo att acceptera plikterna och skyldigheterna för den graden. De har en k"rna av inre kunskap - ofta kallad "Skuggornas bok" ("Book of Shadows") - som endast de initierade Wiccanerna har tillg'ng till. De flesta traditionella Wiccanerna tror p' balans mellan manlig och kvinnlig gudom. Traditionella Wiccaner "r s"llan solit"ra, förutom de 'Åldringar' - vanligtvist före detta pr"ster och pr"stinnor - som har dragit sig tillbaka fr'n aktiv coven-involvering.

Andra former av Wicca:
En nyare form av Wicca, som "r lösare i struktur och utövande "n traditionell Wicca har v"xt fram sedan 1970-talet. Dess utövare följer en blandning av olika, eller 'eklektiska', hedniska och/eller icke-hedniska trosl"ror. Vissa har skapat egna 'traditioner' eller coven, med eller utan ett grad-system, och har skrivit en "skuggornas bok" som beskriver deras egna trosystem och coven-struktur. M'nga "r solit"ra utövare, som utövar sin tro och formar sina ritualer p' sitt eget s"tt.

Hedningar (paganer):
P' grund av att termerna h"xa och wiccan ofta blandas ihop av misstag, kallar sig m'nga helt enkelt för "hedningar" ("paganer") eller "ny-hedningar" ("neo-paganer"), n"r de pratar med personer som inte "r insatta i de olika trosystemens komplexitet. Men p' samma s"tt som alla kristna inte "r lutheraner eller katoliker, s' "r alla hedningar inte h"xor eller wiccaner. Ny-hedendom "r en term som oftast anv"nds för att beskriva personer som följer en jord-baserad religion eller trosystem. Druider och asatroende r"knas som hedningar, men de "r varken h"xor eller wiccaner. Ny-hedendom ska dessutom inte blandas ihop med "New Age"-rörelsen, eftersom hedningar n"stan uteslutande tillhör best"mda naturreligioner eller jord-baserade system, medans New Age plockar fr'n m'nga olika k"llor och esoteriska tekniker.

F: Är du en god h"xa eller en ond h"xa?
S: N"r man fr'gar om n'gon "r en "god" h"xa eller en "ond" h"xa, "r det samma sak som att fr'ga n'gon om han/hon "r en "god" presbyterian eller en "ond" presbyterian. Wiccaner följer regeln 'The Wiccan Rede', "Om det inte skadar n'gon, gör som du vill" ("An it harm none, do as ye will"). H"xor, druider och andra hedniska religioner och trosystem har sina egna etiska regler. Det finns goda och onda personer i varje samh"lle och i varje religion. N"r en person bryter mot samh"llets lagar eller deras religions regler f'r de st' ansvariga för sina handlingar. Det finns ett ord för att kalla en person för "ond" eller "god", enbart baserat p' dess religiösa preferenser. Det kalla tr'ngsynthet.

F: Tillber ni Satan?
S: Satan tillhör Kristendomen och Islam. P' grund av att hedningar varken "r kristna eller muslimer finns inte Satan med i v'r gudomsstruktur över huvud taget.

Vi anser att alla m"nniskor "r helt och h'llet ansvariga för sina egna handlingar. För oss "r ondska ett val, ett d'ligt val, som en person kan göra, inte n'got förkroppsligat att skylla v'ra handlingar p'.

Om en individ v"ljer att göra ont, tror de flesta hedningar att de kommer bli bestraffade genom d'lig karma eller som ett resultat av "orsak och verkan". Med andra ord, "allt du gör f'r du förr eller senare st' för".

M'nga h"xor och wiccaner tror p' n'gon form av reinkarnation, att resultaten eller karman av tidigare handlingar kan följa en person fr'n ett liv till n"sta. Det h"r kan "ven hj"lpa till att förklara varför underbara m"nniskor ibland r'kar ut för hemska saker, eller varför vissa personer verkar ha blivit födda med vissa egenskaper eller kunskaper. Det kan ocks' förklara varför vissa personer verkar leva ett förtrollat liv.

Vissa hedningar tror p' ett liv efter detta p' ett annat existensplan, k"nt som Sommarl"nderna, Avalon, Valhall, eller helt enkelt den "andra sidan", d"r de 'terförenas med sl"kt och v"nner "n en g'ng.

F: S' varför anv"nder ni den d"r "satanistiska" symbolen?
S: Pentagrammet, den femuddiga stj"rnan, "r inte satanistisk. Pythagoras anv"nde den som en symbol för h"lsa, och hans anh"ngare bar dem för att kunna k"nna igen varandra. Under medeltiden anv"nde vissa kristna riddare den som sin symbol. För moderna wiccaner betyder pentagrammet m'nga saker; De fem uddarna motsvarar elementen luft, jord, eld och vatten med den översta udden motsvarande "ande". Pentagrammet i en cirkel kan "ven representera en m"nniska med sina ben och armar utstr"ckta, omg"rdad av universell visdom eller Gudinnan - m"nskligheten som ett med omgivningen. M'nga h"xor och andra hedningar b"r inte pentagrammet alls, men b"r andra symboler som betyder n'got speciellt för dem.

Satanisterna v"nder symbolen "uppochner", vilket placerar elementen eld och jord överst (eld symboliserar viljestyrka och passion, och jord symboliserar v"lst'nd och jordiska ting) och ande, andlighet, underst. Satanister v"nder "ven korset "uppochner". Detta gör i sig sj"lvt varken korset eller pentagrammet till en satanistisk symbol. I vissa wiccanska traditioner "r det "uppochnedv"nda" pentagrammet en symbol för "andra gradens" status - n'gon som har blivit upphöjd fr'n "initiand". För medlemmar i dessa traditioner "r det "uppochnedv"nda" pentagrammet v"ldigt positivt, och har ingenting med Satanism att göra. En symbol "r bara en bild eller ett m"rke i sig sj"lv, det "r sinnelaget och tron hos iakttagaren som ger den en speciell mening.

F: Utför ni blodsoffer?
S: För Gudinnans skull, NEJ! Att offra "r att avst' fr'n n'got man har i sin "go för att f' n'got "nnu viktigare tillbaka. Wiccaner ser allt liv som heligt. De flesta hedningar anser att djuren "r en del av samma livscykel som m"nniskan tillhör. H"xor har l"nge blivit förknippade med djur-följeslagare, kallade "förtrogna" ("familiars"). Sl"ng ett öga p' TWVs "Cats of Witchcraft"-sida. Ser de djuren vanskötta ut?

F: Utför h"xor och wiccaner förtrollningar?
S: Ja. Tja, vissa gör det i alla fall. Men uttrycket "förtrollning" "r v"ldigt missuppfattat.

Förtrollningar "r lite som böner, och anv"nds för att göra en nödv"ndig för"ndring i ens eget liv eller n'gon n"rast'endes liv. Men medans böner "r en bedjan till en extern gudom att utföra för"ndring, tror de flesta h"xorna och wiccanerna att gudomen finns i allting, "ven dem sj"lva. Förtrollningar "r d' kanaliseringen av v'ra egna gudomliga jag, v'ra egna energier, för att utföra för"ndringen.

Förtrollningar som anv"nder k"rleksmagi för att f' uppm"rksamhet av en specifik person, och förbannelser, ses som manipulativa. De flesta wiccaner anser att allt manipulativt - s'dant som g'r emot n'gon annans fria vilja - "r fel. M'nga andra hedniska v"gar har liknande regler för uppförande, baserat p' deras traditions eller tros teser, och n"stan alla anser att ansvaret för deras handlingar ligger p' dem sj"lva.

F: Är h"xeri eller Wicca kulter?
S: En kult "r per definition en grupp personer som blint följer en ledare. I och med att h"xor, wiccaner och hedningar tenderar att vara frit"nkare, finns det ingen person som vi ser som "Ledaren". D"rför kan vi inte ses som en kult.

F: Har ni rituella orgier?
S: De h"r ryktena kommer fr'n v'r avsaknad av tabun n"r det g"ller sex. Vi har inga regler som förbjuder homosexualitet, nakenhet eller sex före "ktenskap. Sex som den skapande kraften i naturen ses av de flesta hedningar som n'gonting ytterst heligt. Vi anser att den fysiska handlingen av k"rlek ska n"rmas med stor respekt och ansvarsk"nsla.

F: Varför b"r alla h"xor/wiccaner svart?
S: Det gör inte alla av oss. M'nga h"xor/wiccaner verkar faktiskt tycka b"ttre om grönt och/eller lila. Svart "r, hur som helst, en symbol för pr"sterskap i m'nga kulturer. Pr"ster, frikyrkopr"ster och rabbiner föredrar svart som den huvudsakliga f"rgen p' deras religiösa kl"der.

Vetenskapligt sett "r f"rg energi. F"rgerna man ser "r de som reflekteras, inte de som absorberas. D"rför reflekterar vitt, som "r kulmineringen av alla f"rger i ljusspektrumet, egentligen alla f"rger, och absorberar ingen. Det som ser ut att vara svart, absorberar alla f"rger och reflekterar ingen. Det h"r m"rks tydligt i och med att man k"nner sig svalare n"r man b"r vitt - eftersom tyget s"nder iv"g v"rmen ut't, och n"r man b"r svart k"nner man sig varmare för att v"rmen absorberas i kl"derna man b"r. M'nga h"xor anser att svarta kl"der attraherar och lagrar mer naturlig energi.

Q: Är inte alla h"xor kvinnor?
A: Nej. Och det g"ller "ven för wiccaner och personer fr'n andra hedniska religioner. B'de m"n och kvinnor kan vara h"xor. En manlig h"xa kallas aldrig för "Warlock", det ses som en religiös förol"mpning. "Warlock" "r ett gammalt skotskt ord som betyder "för"dare" eller "edsbrytare". Oavsett om man "r man eller kvinna kan man vara h"xa, wiccan eller hedning.

Q: Varför skulle n'gon vilja vara hedning, h"xa eller wiccan?
A: Generellt sett dras folk till Wicca och andra hedniska religioner av flera sk"l. M'nga kvinnor k"nner sig utanför i de mer vanligt förekommande religionerna, p' grund av avsaknanden av kvinnliga gudomar. För dem fyller den wiccanska idén om Gudinnan som moder av allt levande ett tomrum i deras andliga sökande. Som en naturbaserad religion drar h"xeri "ven till sig de som k"nner ett starkt behov av att "g' tillbaka till naturen" och som l"gger stor vikt vid att skydda miljön, som vi "r en del av, inte skild fr'n. Personer dragna till det mystiska finner hedniska trosystem mycket mer tilltalande i och med att vi inte ser n'got onaturligt i psykiska förm'gor eller anv"ndandet av magi för att skapa nödv"ndiga "ndringar i ens liv. Det ger oss friheten att ta v'ra egna beslut om vad som "r b"st för oss.

Q: Hur omv"nder ni nya h"xor/wiccaner/hedningar?
A: Det gör vi inte. Vi anser att ett försök att omv"nda n'gon "r en form av religiös tr'ngsynthet. Dvs. om en person försöker omv"nda n'gon till sin religion, tar han/hon för givet att den andra personens tro inte "r lika giltig som sin egen. Vi anser att alla v"gar "r lika giltiga, s' l"nge de inte inkr"ktar p' grundl"ggande r"ttigheter eller n'gon annans fria vilja. Enligt v'r tro "r det upp till varje individ att v"lja sin egen v"g. Vi försöker inte manipulera andra att t"nka som oss, vi försöker bara l"ra ut till andra om v'r religion s' att de b"ttre kan först' oss. Vi försöker d"remot hj"lpa till att v"gleda de som redan har visat ett intresse i de hedniska trosystemen eller religionerna.

Q: S' vad GÖR h"xor/wiccaner/hedningar?
A: Till större delen vad alla andra gör. Vi kommer fr'n alla delar av livet. Vi bildar familjer, jobbar, sl"nger en bit kött (eller grönsaker) p' grillen och umg's med v"nner. Vi utövar v'ra religioner och trosystem, firar v'ra högtider med festligheter, och forts"tter att studera och utforska v'rt förflutna medan vi planerar v'r framtid.

M'nga coven och grupper möts en g'ng i m'naden för tillbedjan under m'nen. Hedningar tenderar att h'lla ceremonier och "cirklar" utomhus, eftersom vi k"nner att vi, n"r vi "r med naturen, kommer n"rmare gudomen som skapar den.

Vissa hedniska l"ror kan verka konstiga för de som inte har hört mycket om dem förut. Hedningar, ' andra sidan, "r vanligtvist v"ldigt v"l bevandrade i andra religioners l"ror. De finner de olika trosystemen intressanta, och uppmuntrar ofta sina egna barn att l"ra sig om dessa andra religioner. Hedningar tror p' fri vilja och fria val, och att ett bildat val alltid "r b"ttre "n blind lydnad av n'gon religion eller l"ra. Vi "r inte "mot" andra religioner. Vi har helt enkelt valt att bli hedningar, och vi förv"ntar oss att andra respekterar det valet p' samma s"tt som vi respekterar deras.

Allt vi ber om "r att vi till'ts utöva v'r religion utan fördomar eller inkr"ktande, vilket "r v'r r"tt garanterad av Konstitutionen h"r i USA, och av m'nga andra l"nders konstitutioner. R"ttigheten att utöva den religion - eller ingen religion - som du valt - vare sig det "r Kristendom, Islam, Hinduism, Buddhism eller Hedendom - "r r"ttigheten att följa din sj"l och ditt hj"rta. Den h"r dyrbara r"ttigheten m'ste försvaras, skyddas och hedras av alla, annars kommer den inte l"ngre vara garanterad för n'gon.


Dessa uppdaterade grundl"ggande vanligt förekommande fr'gor om h"xeri grundades p'
originalversionen (1996) som skrevs av...

Paula Murphy, Ainsley Friedberg
J.Kyle Sweeney & Lisa Tonner

Surf to the...
Connecticut Wiccan and Pagan Network

ABOUT...

Wren


Location: Tampa, Florida
Other Articles: Wren has posted 319 additional articles- View them?

Other Listings: To view ALL of my listings: Click HERE
Email Wren... (No, I have NOT opted to receive Pagan Invites! Please do NOT send me anonymous invites to groups, sales and events.)

To send a private message to Wren ...Pagan Essays
1996-2020

Pagan Web
8,000 Links

Pagan Groups
Local Covens etc.

Pagan/Witch
80,000 Profiles


Home - TWV Logos - Email US - Privacy
News and Information

Chapters: Pagan/Heathen Basics - Pagan BOOKS - Traditions, Paths & Religions - Popular Pagan Holidays - TV & Movies - Cats of the Craft - Festival Reviews - Festival Tips - White Pages (Resources) - Issues/Concerns - West Memphis 3 - Witch Hunts - Pagan Protection Tips - Healing Planet Earth

Your Voices: Adult Essays - Young Pagan Essays - Pagan Perspectives (On Hold) - WitchWars: Fire in the Craft - Gay Pagan - Pagan Parenting - Military - Pagan Passages

Pagan Music: Pagan Musicians - Bardic Circle at WitchVox - Free Music from TWV

Vox Central: About TWV - Wren: Words, Wrants and Wramblings - Guest Rants - Past Surveys - A Quest for Unity

Weekly Updates: Click HERE for an index of our weekly updates for the past 6 years

W.O.T.W. - World-Wide Networking

Your Town: A Link to YOUR Area Page (The largest listing of Witches, Pagans, Heathens and Wiccans on the Planet)

VoxLinks: The Pagan Web: 8,000 Listings

Your Witchvox Account: Log in Now - Create New Account - Request New Password - Log in Problems

Personal Listings: Pagan Clergy in Your Town - Adult Pagans - Young Pagans - Military Pagans

Events: Circles, Gatherings, Workshops & Festivals

Covens/Groups/Orgs: Local Groups Main Page

Other LOCAL Resources: Local Shops - Regional Sites - Local Notices - Global/National Notices - Local Skills & Services - Local Egroups - Political Freedom Fighters

Pagan Shopping: Online Shops Index - Original Crafters Sites - Auction Sites - Pagan Wholesalers - Pagan Local ShopsWeb Site Content (including: text - graphics - html - look & feel)
Copyright 1997-2020 The Witches' Voice Inc. All rights reserved
Note: Authors & Artists retain the copyright for their work(s) on this website.
Unauthorized reproduction without prior permission is a violation of copyright laws.

Witches, Pagans
of The World
Search Articles
1996-2020


 Current Topic
 Editorial Guide


NOTE: The essay on this page contains the writings and opinions of the listed author(s) and is not necessarily shared or endorsed by the Witches' Voice inc.

The Witches' Voice does not verify or attest to the historical accuracy contained in the content of this essay.

All WitchVox essays contain a valid email address, feel free to send your comments, thoughts or concerns directly to the listed author(s).